WORK   CV   ABOUT


CONTACT
Kelly Christogiannis (1996)
kchristogiannisart@gmail.com
instagram@kelly_christogiannis

EDUCATION
2018 - 2022    Bachelor Fine Arts, St. Joost School of Art & Design, Breda, NL
2014 - 2018      Art & Design, Grafisch Lyceum Rotterdam, Rotterdam, NL

SELECTED GROUP EXHIBITIONS
2022                Figure It Out - Pictura, Dordrecht, NL
2022                BijNa - NaBij - Stadsgalerij, Breda, NL
2021                 Art Festival Heusden, Heusden, NL
2020                You’re Not Invited - Temporary Art Centre, Eindhoven, NL
2019                 Cultuurnacht - De Teruggave, Breda, NL

SELECTED SOLO EXHIBITIONS
2023               De Nassaus van Breda (stad) - Stedelijk Museum Breda,  NL

RESIDENCIES
2023                Lakkos Artists Residency, Crete, GR
2022                BijNa - NaBij - Stadsgalerij, Breda, NL
2021                 Art Festival Heusden, Heusden, NL

EXPERIENCE
2021                Carmen Schabracq - Internship, Amsterdam, NL
2017 - 2022  Lucky Dubz Tattoo - Tattoo Artist, Rotterdam, NL

PUBLICATIONS (ONLINE)
2022               Witte Rook, BijNa Deel 3 door Roel Neuraij
2022               Witte Rook, BijNa Deel 2 door Roelina Aukema
2022               Mister Motley, Interview door Nadia de Vries
2022               Witte Rook, BijNa Deel 1 door Jop Gillissen

COLLECTION
2023                Vaste Collectie Stedelijk Museum Breda
2022                Privé Collectie Joosen/Dirven